Returnarea contravalorii biletelor (Politica de retur)

SpaceAdventure nu este obligată în niciun fel să returneze banii pentru biletele cumpărate. 

Pe cale de consecință, întreaga răspundere față de utilizatori în legătură cu evenimentele respective revine organizatorilor de spectacole. Aceștia își asumă integral răspunderea față de cumpărătorii de bilet pentru eventualele întârzieri, amânări, anulări sau pentru orice alte probleme în legătură cu evenimentele ale căror bilete au fost comercializate prin intermediul platformei SpaceAdventure.ro pentru derularea acestora în condiții necorespunzătoare sau în alte condiții decât cele comunicate public de organizator sau cele prevăzute de legislația în materie, precum şi pentru orice restricții impuse cu privire la evenimente de terțe persoane implicate în organizarea lor sau de autorități. Organizatorul are dreptul sa modifice datele de desfășurare a evenimentului, noile informații fiind anunțate prin mijloace de comunicare specifice.

Pentru anumite evenimente organizatorul este liber să nu permită renunțarea la bilet. Achiziționarea de biletele la spectacole este exceptată, în opinie majoritară, de la aplicarea dreptului de retragere reglementat de OUG 34/2014.

În eventualitatea anulării unui eveniment, vă rugăm să trimiteți solicitarea dvs. în acest sens  către adresa de contact a organizatorului evenimentului anulat. SpaceAdventure va colabora cu organizatorul evenimentului în cauză în vederea rambursării sumelor achitate cu titlu de preț pentru biletele achiziționate de dvs, dar nu oferă nicio garanție în acest sens şi nu are nicio obligație de a despăgubi cumpărătorul de bilet în lipsa unei înțelegeri prealabile cu organizatorul evenimentului. În principiu, în funcție de momentul la care este formulată solicitarea, sumele vor fi rambursate fie de organizatorul de spectacole, dacă SpaceAdventure a transferat deja la momentul solicitării sumele încasate pe seama acestuia din vânzarea de bilete, fie de SpaceAdventure, dacă are acordul organizatorului pentru restituirea acestor sume, în termen de maxim 15 zile lucrătoare, doar prin transfer bancar.

În caz de pierdere sau de furt al biletelor online, utilizatorul cumpărător este obligat să notifice acest fapt către organizator, în vederea înlocuirii biletelor. În cazul în care utilizatorul nu procedează la notificarea organizatorului în timp util, Organizatorul sau SpaceAdventure nu își asumă nicio răspundere pentru utilizarea biletelor respective de o alta persoana, nici pentru imposibilitatea cumpărătorului inițial de a mai participa la evenimentul respectiv pe baza biletelor pierdute / furate. Sub nicio forma biletele nu se mai pot returna după ce evenimentul a avut loc.