Termeni şi Condiții Generale pentru Utilizatori

 1. Termeni generali

Termenii și condițiile de utilizare a site-ului www.expozitiespatiala.ro (denumite în continuare ‘Termeni şi Condiții’) stabilesc condițiile în care orice persoană poate vizită ori accesa site-ul www.expozitiespatiala.ro (denumit în continuare ‘Site’ și/sau ‘SpaceAdventure’) ori poate utiliza în orice mod SpaceAdventure oferit prin intermediul Site-ului (denumit în continuare ‘ SpaceAdventure ‘), şi are valoarea unei convenții încheiate între Podium Shows SRL (denumită în continuare ‘Podium Shows’), cu sediul în Cluj-Napoca, Str. Albac Nr. 25 Etaj II, Ap. 75 având număr de ordine în Registrul Comerțului J12/2115/21.05.2019, cod de înregistrare fiscală 41148536, în calitatea să de proprietar şi administrator al Site-ului, o platforma on-line de vânzare şi cumpărare bilete pentru evenimente, și orice persoană care vizitează ori accesează Site-ul (denumită în continuare ‘Utilizator’).

Neacceptarea Termenilor şi Condițiilor, ori a oricărei prevederi din acestea, atrage obligația persoanei respective de a înceta de îndată accesarea Site-ului. Accesarea sau vizitarea în continuare a Site-ului, a oricărei pagini din acesta, precum şi a oricărui component al acestuia constituie o acceptare în întregime şi necondiționată a Termenilor şi Condițiilor şi a oricărei prevederi din acestea.

 

 1. Servicii oferite contra cost: Cumpărarea de bilete pentru evenimente

Comenzile efectuate pe site-ul www.expozitiespatiala.ro sunt confirmate printr-un e-mail de înregistrare primit după finalizarea comenzii. Biletele comandate sunt trimise în format PNG prin e-mail după finalizarea comenzii.

În urma finalizării cu succes a unei comenzi online, utilizatorul cumpărător primește pe adresa de mail furnizată biletele cumpărate (de exemplu dacă a cumpărat 4 bilete, primește un email cu 4 atașamente PNG).

Cumpărarea biletelor se va face în următoarele condiții:

 1. SpaceAdventure oferă prin Siteul pus la dispoziția utilizatorilor vânzarea de bilete în schimbul achitării acestor bilete.
 2. Biletele comandate sau achitate prin intermediul Site-ului vor fi trimise prin e-mail-ul înscris pe site de către utilizator și se vor găsi și în secțiunea “Biletele Mele” din cadrul Site-ului.
 3. Nu se vor vinde bilete persoanelor care nu au efectuat în prealabil o comandă de bilete la respectivul eveniment prin intermediul Site-ului.
 4. Nu se vor vinde bilete persoanelor care nu fac dovadă plații sau care nu şi-au trecut corect sau complet datele în formularul de înscriere pe site.
 5. SpaceAdventure își rezervă dreptul de a anula comenzile care nu conțin informații de identificare corecte pentru beneficiarii serviciilor.
 6. Locurile selectate devin rezervate în momentul confirmării plații dumneavoastră.
 7. SpaceAdventure își rezervă dreptul de a modifica prețul biletelor fără un anunţ public în prealabil.
 8. Sumele afișate sunt sumele finale.

 

 1. Utilizarea biletelor SpaceAdventure

Accesul la eveniment se va face doar după validarea la intrare a codului QR de pe bilet. Sunt acceptate următoarele modalități de prezentare a codului QR în vederea validării:

 • biletul printat primit prin e-mail;
 • e-mail-ul prezentat direct pe un terminal mobil;
 • biletul electronic de pe telefonul mobil din secțiunea ‘Biletele mele’ de pe Site.

Este în datoria dumneavoastră de a va asigura de funcționarea terminalului mobil propriu şi de existența şi validitatea biletului electronic, a accesului la internet, etc. Alternativ, dacă nu există posibilitatea prezentării cu biletul electronic, este de datoria dumneavoastră să imprimați biletul electronic în întregime, astfel încât elementele de identificare să fie lizibile (cod QR, informații eveniment).

În cazul achiziționării mai multor bilete la un eveniment, utilizatorii vor primi multiple coduri QR unice care vor face dovadă numărului de bilete cumpărate.

Prin achiziționarea de bilete prin SpaceAdventure, utilizatorii acceptă să respecte regulamentul de funcționare al locației unde se va desfășura evenimentul și/sau regulile de acces și desfășurare impuse de organizatorul de eveniment, așa cum sunt ele publicate pe site-ul oficial, pagină de Facebook şi/sau prin orice altă metodă de informare electronică sau printată. Organizatorul își rezervă dreptul de a nu permite accesul acelor persoane care nu respectă regulamentul de funcționare al locației unde se va desfășura evenimentul şi/sau regulile de acces și desfășurare prevăzute de organizator pentru desfășurarea evenimentului.

SpaceAdventure nu acordă niciun fel de despăgubire dacă accesul nu a fost permis din cauza încălcării oricărei prevederi al regulamentului de funcționare al locației unde se va desfășura evenimentul şi/sau al regulilor de acces și desfășurare a evenimentului stabilit de organizator pentru evenimentul respectiv.

 

 1. Modalităţi de plata

Pentru cumpărarea de bilete, SpaceAdventure acceptă următoarele modalităţi de plata:

 • Plata cu cardul bancar – Plățile prin intermediul cardurilor de debit sau credit sunt procesate de către Paylike (Paylike ApS), partenerii SpaceAdventure în procesarea acestor plăti. Comunicația între client şi procesatorul de plăti se face prin intermediul unei conexiuni securizate SSL, datele transmise fiind criptate. Toate informațiile dumneavoastră financiare vor fi prelucrate exclusiv de către procesatorul de plăti. Procesarea plaților se va face doar în LEI. În cazul în care clientul are contul în altă valută, suma va fi automat convertită în LEI, la cursul băncii OTP Bank din ziua respectivă.
 • Numerar sau prin cardul bancar La casa de bilete al evenimentului amplasată la intrarea in sala de expoziție.

 

 1. Returnarea contravalorii biletelor (Politica de retur)

SpaceAdventure nu este obligată în niciun fel să returneze banii pentru biletele cumpărate. 

Pe cale de consecință, întreaga răspundere față de utilizatori în legătură cu evenimentele respective revine organizatorilor de spectacole. Aceștia își asumă integral răspunderea față de cumpărătorii de bilet pentru eventualele întârzieri, amânări, anulări sau pentru orice alte probleme în legătură cu evenimentele ale căror bilete au fost comercializate prin intermediul platformei SpaceAdventure.ro pentru derularea acestora în condiții necorespunzătoare sau în alte condiții decât cele comunicate public de organizator sau cele prevăzute de legislația în materie, precum şi pentru orice restricții impuse cu privire la evenimente de terțe persoane implicate în organizarea lor sau de autorități. Organizatorul are dreptul sa modifice datele de desfășurare a evenimentului, noile informații fiind anunțate prin mijloace de comunicare specifice.

Pentru anumite evenimente organizatorul este liber să nu permită renunțarea la bilet. Achiziționarea de biletele la spectacole este exceptată, în opinie majoritară, de la aplicarea dreptului de retragere reglementat de OUG 34/2014.

În eventualitatea anulării unui eveniment, vă rugăm să trimiteți solicitarea dvs. în acest sens  către adresa de contact a organizatorului evenimentului anulat. SpaceAdventure va colabora cu organizatorul evenimentului în cauză în vederea rambursării sumelor achitate cu titlu de preț pentru biletele achiziționate de dvs, dar nu oferă nicio garanție în acest sens şi nu are nicio obligație de a despăgubi cumpărătorul de bilet în lipsa unei înțelegeri prealabile cu organizatorul evenimentului. În principiu, în funcție de momentul la care este formulată solicitarea, sumele vor fi rambursate fie de organizatorul de spectacole, dacă SpaceAdventure a transferat deja la momentul solicitării sumele încasate pe seama acestuia din vânzarea de bilete, fie de SpaceAdventure, dacă are acordul organizatorului pentru restituirea acestor sume, în termen de maxim 15 zile lucrătoare, doar prin transfer bancar.

În caz de pierdere sau de furt al biletelor online, utilizatorul cumpărător este obligat să notifice acest fapt către organizator, în vederea înlocuirii biletelor. În cazul în care utilizatorul nu procedează la notificarea organizatorului în timp util, Organizatorul sau SpaceAdventure nu își asumă nicio răspundere pentru utilizarea biletelor respective de o alta persoana, nici pentru imposibilitatea cumpărătorului inițial de a mai participa la evenimentul respectiv pe baza biletelor pierdute / furate. Sub nicio forma biletele nu se mai pot returna după ce evenimentul a avut loc.

 

 1. Prelucrarea de date cu caracter personal

SpaceAdventure prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu legislația în vigoare și cu Politica noastră de confidențialitate și Politica de cookie-uri. Vă rugăm să accesați aceste documente pentru informații complete în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal de către SpaceAdventure și cu modul în care vă puteți exercita drepturile cu privire la protecția datelor dumneavoastră.

 

 1. Proprietate Intelectuală

Materialele şi informațiile accesibile prin intermediul Site-ului, conținutul şi elementele de grafică ale Site-ului, inclusiv dar fără a se limita la acestea, tot conținutul în format text, precum şi sursele tehnice ale tuturor serviciilor şi facilitaților prezente şi viitoare, cu excepția cazului când este menționat expres un alt proprietar, sursele paginilor dar şi orice alt material, transmis sub orice formă de şi către Utilizatori (prin vizualizare directă pe site, prin newsletter etc,) aparțin SpaceAdventure şi partenerilor săi şi reprezintă conținutul Site-ului.

Conținutul Site-ului, indiferent de zona în care se află în site şi indiferent de tip, poate fi utilizat exclusiv în uz personal. Orice utilizare de conținut de către terțe persoane în alte scopuri decât cel personal, se poate face numai cu acordul scris, expres şi prealabil al SpaceAdventure. Astfel este interzisă copierea, preluarea, reproducerea, publicarea, transmiterea, vânzarea, distribuția parțială, integrală sau modificată a conţinutului acestui site sau a oricărei părți a acestuia efectuate în alte scopuri decât cel personal.

SpaceAdventure își rezervă dreptul de a acționa în instanță orice persoană şi /sau entitate care încalcă în orice mod prevederile de mai sus. Cererile de utilizare a conţinutului site-ului în orice scop altul decât cel personal pot fi făcute la adresa de e-mail: [email protected] Orice persoană care expediază în orice mod informații ori materiale către site îşi asumă obligaţia de a nu prejudicia în nici un mod drepturile de autor pe care o terţă persoană le-ar putea invocă în legătură cu materialele şi informațiile transmise în orice mod către site, iar persoanele care expediază în orice mod informaţii ori materiale înţeleg şi acceptă că încălcarea în orice mod a acestei obligaţii nu poate angaja în nici un mod răspunderea SpaceAdventure, ci numai răspunderea persoanelor respective.

 

 1. Traficul de date

Traficul de date asociat utilizării Site-ului se taxează conform planului tarifar al operatorului de telefonie mobilă al Utilizatorului.

 

 1. Limitarea răspunderii 
 1. SpaceAdventure nu răspunde sub nicio formă, în nicio măsură şi nu poartă niciun fel de responsabilitate pentru serviciul de procesare a plaților cu cardul.
 2. SpaceAdventure nu este responsabilă pentru niciun fel de eroare şi/sau fraudă decurgând din, sau în legătură cu acest serviciu. Totuși, deși serviciile de plata sunt oferite şi dirijate în totalitate şi în mod independent de către furnizorii noștri, SpaceAdventure va întreprinde toate măsurile rezonabile pentru a limita pe cât posibil riscul apariției acestor erori şi/sau fraude.
 3. SpaceAdventure nu îşi asumă obligaţia şi nu garantează implicit sau expres, pentru conținutul oferit de partenerii săi sau de Utilizatorii Site-ului. SpaceAdventure va face toate eforturile rezonabile pentru a asigura acuratețea şi încrederea în Site şi va încerca să corecteze erorile şi omisiunile cât mai repede posibil. Cu toate acestea, SpaceAdventure nu este responsabilă pentru inadvertențe, erori sau omisiuni în cadrul informaţiilor furnizate de Utilizatori.
 4. În mod expres, Utilizatorii Site-ului sunt de acord să exonereze de răspundere pe SpaceAdventure pentru orice acţiune judiciară sau extrajudiciară, care provine că urmare a utilizării incorecte sau frauduloase a Site-ului.
 5. În cazul apariţiei unui caz de forţă majoră, SpaceAdventure şi/sau operatorii, directorii, angajaţii, sucursalele, filialele și reprezentanţii săi, sunt exonerați total de răspundere. Cazurile de forţă majoră includ, dar nu se limitează la, erori de funcționare ale echipamentului tehnic al SpaceAdventure, lipsa funcţionarii conexiunii la internet, lipsa funcţionarii conexiunilor de telefon, viruşii informatici, accesul neautorizat în sistemele Site-ului, erorile de operare, greva, război etc.
 6. Utilizatorii renunţă la cereri, pretenţii, acţiuni, impuneri, pierderi, daune, costuri (incluzând, fără nici un fel de limitare, onorariile avocaţilor), cheltuieli, judecați, decizii, amenzi, regularizări sau alte obligaţii rezultate sau relaţionate cu orice altă acţiune a Utilizatorului în legătură cu utilizarea Serviciului SpaceAdventure sau orice alt aspect relaţionat Serviciului SpaceAdventure.

 

 1. Modificarea Termenilor şi Condițiilor

SpaceAdventure are dreptul de a modifică unilateral, în orice moment, Termenii şi Condițiile, precum și orice alte politici relevante. Utilizarea Site-ului în orice fel sau a Serviciului SpaceAdventure, ulterior modificării Termenilor și Condițiilor, reprezintă acceptul Utilizatorului cu privire la modificările efectuate. Termenii și Condițiile modificate vor fi aplicabile oricărei comenzi/tranzacții, începând cu ziua modificării acestora.

 

 1. Legea aplicabilă. Litigii

Drepturile şi obligaţiile utilizatorilor Site-ului şi ale SpaceAdventure, prevăzute de Termeni şi Condiţii, precum şi toate efectele juridice pe care le produc Termenii şi Condiţiile vor fi interpretate în conformitate cu şi guvernate de legea română în vigoare. Orice litigiu născut din sau în legătură cu Termenii şi Condiţiile va fi soluţionat pe cale amiabilă. În caz de imposibilitate de a ajunge la un acord, litigiul va fi soluţionat de către instanţa judecătorească română competenţă aflată în rază teritorială a municipiului Bucureşti.